Salon Kalendar je web aplikacija  dizajnirana  za dečije igraonice, kozmetičke salone, frizerske salone,  estetske trgovine,  fitness studia, lekarske i zubarske ordinacije, klinike za plastičnu i estetsku hirurgiju,  make-up dizajnere i bilo koji druge stručnjake u području fitnessa, zdravlja i ljepote. Ovaj moderan i veoma praktičan program čini zakazivenje usluga veoma jenostavnim i preglednim.

Najveća prednost ove web aplikacije je dostupnost sa bilo koje lokacije i bilo kog uredjaja koji koristi internet. Za program nije potrebno imati ni instaliran MS Windows operativni sistem.

Program omogućuje korisnicima jednostavno zakazivenje koje može biti formirano prema radnicima, radnim mestima ili bilo kom drugom kriterijumu u zadatom vremenskom periodu. Salon Kalendar  omogućuje korisniku da otvori željeni datum, zakaže željenu uslugu sa automatskim unosom klijenata i lakom pretragom klijenata.

Program može sadržati sledeće opcije:

- Kalendar sa datumima za zakazivanje(različite boje za slobodne i zauzete datume)
- Zakazivanje tretmana podeljenih po radnicima(radnim mestima,salama) i terminima. Tabela će bidi dinamička(proširiva).
- Detaljna evidencija svih klijenata(kartoni sa podacima)

  • ime i prezime
  • godina rođenja
  • telefon
  • email

- Definisanje lista usluga i proizvoda

- Ulaz proizvoda i vodjenje lagera

- Podsetnik za rodjendane klijenata, dani pre rodjendana i taj dan

- Posebni log za radnice(bez statistike) i posebni za vlasnike.

- Statistike po klijentima, radnicima, robi, dnevne, mesečne i godišnje statistike. Izračunavanje procenata za svakog radnika.

- Evidencija uradjenih usluga i prodatih proizvoda

- Statistika usluga i prodaje (dnevna, mesečna, po klijentima i radnicima)